ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Παρασκευή δυσδιάλυτου άλατος

Σε αυτό το πείραμα ένα διάλυμα υδροξειδίου του βαρίου εξουδετερώνεται από διάλυμα θειικού οξέος.

Το άλας που προκύπτει, το θειικό βάριο, είναι αδιάλυτο στο νερό και παραλαμβάνεται με διήθηση.