ΘΕΜΑ
Σχηματισμός κατιόντων αλκαλίων

Σχηματισμός κατιόντων αλκαλίων

Body
Βασική κοινή ιδιότητα των αλκαλίων είναι η τάση τους να αποβάλλουν ηλεκτρόνια και να σχηματίζουν κατιόντα.

Τα άτομα των μετάλλων έχουν τάση να αποβάλλουν ηλεκτρόνια. Αυτό συμβαίνει γιατί επιθυμούν να αποκτήσουν ηλεκτρονιακή δομή ευγενούς αερίου. Τα ευγενή αέρια έχουν συμπληρωμένη την εξωτερική τους στιβάδα και έτσι είναι από χημική άποψη πολύ σταθερά.

Επομένως, τα άτομα των μετάλλων αποβάλλουν τα ηλεκτρόνιά τους από την εξωτερική τους στιβάδα, για να γίνει εξωτερική η προτελευταία τους στιβάδα που είναι συμπληρωμένη.

Τα αλκάλια είναι μέταλλα που βρίσκονται στην ομάδα 1η ομάδα του Περιοδικό Πίνακα και διαθέτουν ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική στιβάδα. Αν χάσουν αυτό το ηλεκτρόνιο αποκτούν συμπληρωμένη εξωτερική στιβάδα. Έτσι, μετατρέπονται σε κατιόντα και αποκτούν φορτίο +1.