ΘΕΜΑ
Τα μόρια με λίγα λόγια

Τα μόρια με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί των μορίων.
  • Τα άτομα του ίδιου ή διαφορετικών στοιχείων ενώνονται μεταξύ τους ανά δύο ή και περισσότερα και σχηματίζουν ανεξάρτητες οντότητες, τα μόρια.
  • Τα μόρια μερικών χημικών στοιχείων αποτελούνται από δύο ή περισσότερα άτομα του ίδιου στοιχείου, ενώ άλλα στοιχεία αποτελούνται μόνο από άτομα.  
  • Τα μόρια των χημικών ενώσεων αποτελούνται από δύο ή περισσότερα άτομα διαφορετικών στοιχείων.  
  • Το μόριο είναι η μικρότερη οντότητα χημικής ένωσης που μπορεί να υπάρξει σε ελεύθερη κατάσταση.  
  • Μερικές χημικές ενώσεις δεν αποτελούνται από μόρια αλλά από ιόντα.  
  • Τα μόρια μπορούν να παρασταθούν με προσομοιώματα.  
  • Ο χημικός τύπος μιας χημικής ένωσης δείχνει το είδος και την αναλογία των ατόμων των στοιχείων που συμμετέχουν στην ένωση
  • Ο μοριακός χημικός τύπος είναι ο χημικός τύπος που αντιπροσωπεύει το μόριο ενός χημικού στοιχείου ή ένωσης.
     

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης