ΘΕΜΑ
Οι χρήσεις του διοξειδίου του άνθρακα

Οι χρήσεις του διοξειδίου του άνθρακα

Body
Χρήσεις του διοξειδίου του άνθρακα στην καθημερινή ζωή σε ανθρακούχα ποτά, πυροσβεστήρες και σε ψυκτικά μέσα.

Παρακάτω θα αναφερθούμε στις κυριότερες χρήσεις του διοξειδίου του άνθρακα.

Κατά την κατανάλωση ανθρακούχων ποτών, όπως η λεμονάδα, παρατηρούμε τις φυσαλίδες ενός αερίου στο στόμα και στο λάρυγγα. Το αέριο αυτό είναι το διοξείδιο του άνθρακα.

 

Αναψυκτικά
Τα ανθρακούχα ποτά περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα.

Η ιδιότητά του να μην καίγεται και η πυκνότητά του η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτή του αέρα, το καθιστούν χρησιμότατο μέσο για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, καθώς εμποδίζει την επαφή του καυσίμου με το οξυγόνο. Έτσι, χρησιμοποιείται ως πυροσβεστικό μέσο.

 

Πυροσβεστήρας με διοξείδιο του άνθρακα
Κατάσβεση φωτιάς καυσίμου με πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα.

Τέλος, σε στερεά κατάσταση σε θερμοκρασία -80οC, δηλαδή σε μορφή ξηρού πάγου, το διοξείδιο του άνθρακα χρησιμοποιείται ως ψυκτικό μέσο.

Παρασκευή στερεού διοξειδίου του άνθρακα
Παρασκευή στερεού διοξειδίου του άνθρακα.