ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Χρήσεις διοξειδίου του άνθρακα

Το διοξείδιο του άνθρακα, CO2, χρησιμοποιείται στα ανθρακούχα ποτά, ως πυροσβεστικό μέσο και με τη μορφή του ξηρού πάγου ως ψυκτικό μέσο.