ΘΕΜΑ
Μερικές φυσικές ιδιότητες των υλικών

Μερικές Φυσικές Ιδιότητες των Υλικών

Body
Η σκληρότητα, η ηλεκτρική αλλά και η θερμική αγωγιμότητα και τέλος η πυκνότητα, είναι κάποιες από τις φυσικές ιδιότητες των υλικών.

Σκληρότητα
Το διαμάντι χαράζει το γυαλί γιατί έχει μεγαλύτερη σκληρότητα. Η σκληρότητα των υλικών μετράται με βάση την κλίμακα σκληρότητας του Mohs, με το διαμάντι να βρίσκεται στην υψηλότερη θέση.

Kλίμακα σκληρότητας Mohs
Ταλκ Γύψος Ασβεστίτης Φθορίτης Απατήτης Άστριος Χαλαζίας Τοπάζι Κορούνδιο Διαμάντι

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα
Όταν από τη μάζα ενός υλικού, όπως το ατσάλι, μπορούν να περάσουν ηλεκτρικά φορτία λέμε ότι το υλικό έχει ηλεκτρική αγωγιμότητα και είναι αγωγός του ηλεκτρισμού. Αντίθετα, το πλαστικό με το οποίο είναι τυλιγμένα τα καλώδια χαλκού, δεν έχει ηλεκτρική αγωγιμότητα και είναι μονωτής του ηλεκτρισμού. Η διαπίστωση της ύπαρξης ηλεκτρικής αγωγιμότητας σε ένα υλικό διαπιστώνεται εύκολα αν το υλικό αυτό παρεμβληθεί σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, όπως φαίνεται παρακάτω, όπου συμπεραίνουμε πως το ατσάλι έχει ηλεκτρική αγωγιμότητα καθώς ο λαμπτήρας ανάβει, ενώ το ξύλο, όχι.

Φυσικές Ιδιότητες
Η Αγωγιμότητα των Υλικών

Πυκνότητα
Το αλουμίνιο έχει περισσότερη μάζα στον ίδιο όγκο από ότι ο φελλός και το ξύλο. Έτσι, το αλουμίνιο έχει μεγαλύτερη πυκνότητα. Ένας από τους τρόπους να εκτιμήσουμε τη σχετική πυκνότητα διαφόρων στερεών υλικών είναι να τα εμβαπτίσουμε σε νερό και να συγκρίνουμε το βαθμό στον οποίον βυθίζονται. Το υλικό που βυθίζεται περισσότερο έχει τη μεγαλύτερη τιμή πυκνότητας.

Φελλός < Νερό < Ξύλο < Αλουμίνιο

Πυκνότητα Υλικών
Η πυκνότητα των Υλικών

Η εκτίμηση της σχετικής πυκνότητας υγρών υλικών είναι η τοποθέτηση τους σε ένα ποτήρι, καθώς στις στιβάδες που σχηματίζονται κάθε υγρό με μικρότερη πυκνότητα θα βρίσκεται πάνω από ένα άλλο μεγαλύτερης πυκνότητας. Αν τα υλικά μιγνύονται (π.χ. γάλα και νερό) η προσθήκη πρέπει να γίνει με προσοχή και χωρίς αναταραχές ώστε να μην αναμιχθούν μέχρι να ολοκληρωθεί η παρατήρηση.

Λάδι < Νερό < Γάλα < Μέλι

Πυκνότητα Υγρών
Η Πυκνότητα των Υλικών

Θερμική Αγωγιμότητα
Αν πιάσουμε ένα σίδερο του οποίου η μια άκρη είναι στη φωτιά είναι καυτό,ενώ αντίθετα μπορούμε εύκολα να πιάσουμε ένα ξύλο που η άκρη του καίγεται. Γι' αυτό τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στη φωτιά έχουν λαβές από ξύλο. Η δυνατότητα ενός υλικού να μεταδίδει τη θερμότητα καλείται θερμική αγωγιμότητα. Ο σίδηρος έχει μεγάλη θερμική αγωγιμότητα, ενώ το ξύλο μικρή.