ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Δοκιμή σκληρότητας των μετάλλων

Στο πείραμα αυτό, τρία μέταλλα (μόλυβδος, χαλκός και σίδηρος) κατατάσσονται σε μια σειρά αυξανόμενης σκληρότητας.

Στη μέθοδο αυτή ένα έλασμα κάθε μετάλλου χαράσσεται με την αιχμηρή γωνία ελασμάτων των άλλων δύο.

Είναι προφανές ότι όσο σκληρότερο είναι το μέταλλο τόσο λιγότερες χαραγές θα εμφανίζει.