ΘΕΜΑ
Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και τα πετροχημικά με λίγα λόγια

Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα πετροχημικά με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί πετρελαίου, φυσικού αερίου και πετροχημικών.
  • Το πετρέλαιο αποτελείται κυρίως από υγρούς υδρογονάνθρακες στους οποίους είναι διαλυμένοι αέριοι και στερεοί υδρογονάνθρακες. Περιέχει επίσης και μερικές ενώσεις του αζώτου, του οξυγόνου και του θείου.
  • Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και περιέχει μικρές ποσότητες αιθανίου, προπανίου και βουτανίου.
  • Ο διαχωρισμός του αργού πετρελαίου σε μίγματα ομοειδών υδρογονανθράκων όπως το ντίζελ, η βενζίνη, τα υγραέρια κ.α. επιτυγχάνεται με την κλασματική απόσταξη του στα διυλιστήρια.
  • Ο κλάδος της Χημείας που ασχολείται με την παραγωγή σημαντικών προϊόντων από τα προϊόντα διύλισης του πετρελαίου ονομάζεται Πετροχημεία και τα προϊόντα πετροχημικά.
  • Ως πολυμερή χαρακτηρίζονται πολύ μεγάλα μόρια (μακρομόρια) που σχηματίζονται από επαναλαμβανόμενες συνενώσεις πολλών μικρών μορίων, που καλούνται μονομερή, σε μια αντίδραση που καλείται πολυμερισμός.
  • Τα πιο γνωστά πολυμερή που προκύπτουν από υδρογονάνθρακες είναι το πολυαιθυλένιο (PET) που προκύπτει από πολυμερισμό του αιθυλενίου ή αιθενίου και το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) που προκύπτει από το βινυλοχλωρίδιο.
  • Πλαστικά είναι τα υλικά που προκύπτουν από τα πολυμερή σαν το PET και το PVC μετά την προσθήκη διαφόρων ουσιών για να βελτιωθούν οι ιδιότητές τους. Παραδείγματα πλαστικών αποτελούν το νάυλον, το teflon, το τεχνητό καουτσούκ, κ.α.