ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ
Το πετρέλαιο,το φυσικό αέριο και τα πετροχημικά

Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα πετροχημικά - Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης

Έλεγξε τις γνώσεις σου σχετικά με το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα πετροχημικά απαντώντας σε μια σειρά από ερωτήσεις