ΘΕΜΑ
Ανακύκλωση των υλικών

Ανακύκλωση των υλικών

Body
Η σημασία της ανακύκλωσης και τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτή η σημασία της ανακύκλωσης, καθώς δίνεται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης διαφόρων υλικών που παύουν να είναι χρήσιμα στον άνθρωπο εξοικονομώντας τόσο χώρο από τους σκουπιδότοπους όσο και ενέργεια με τη διατήρηση φυσικών πόρων.

Ο κάθε δήμος λαμβάνει μέριμνα για την τοποθέτηση ειδικών κάδων στους οποίους οι πολίτες καλούνται να απορρίπτουν τα σκουπίδια τους με βάση το υλικό κατασκευής τους. Τέτοια υλικά αποτελούν το γυαλί, το πλαστικό, αλουμίνιο, χαρτί και οργανικά υλικά. Έτσι, ο κάθε κάδος έχει διαφορετικό χρώμα για να είναι διακριτό το πού πρέπει να απορρίπτεται το κάθε είδος ανακυκλώσιμου απορρίμματος.

Τα βιοδιασπώμενα απόβλητα, όπως τα υπολείμματα τροφίμων ή τα απόβλητα κήπων και καλλιεργειών, είναι επίσης ανακυκλώσιμα με τη βοήθεια μικροοργανισμών μέσω της κομποστοποίησης ή της αναερόβιας χώνευσης.

Εργοστάσιο Ανακύκλωσης
Εργοστάσιο Ανακύκλωσης

Η Ελλάδα το 2010 κατέλαβε τη τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στην ανακύκλωση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέσα στους λόγους συγκαταλέγεται και η έλλειψη κίνητρου για τους πολίτες και τις εταιρίες να συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης.