ΘΕΜΑ
Το Αντικείμενο της Χημείας

Το Αντικείμενο της Χημείας

Body
Ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της Χημείας, είναι η ανακάλυψη και δημιουργία νέων υλικών.

Η Χημεία υπάρχει παντού γύρω μας. Κάθε υλικό που υπάρχει στο περιβάλλον, ακόμα και ο ίδιος ο άνθρωπος, αποτελείται από χημικά στοιχεία και χημικές ενώσεις. Σε αυτήν οφείλονται όλα τα χημικά φαινόμενα που οδηγούν μέσω των χημικών αντιδράσεων στη δημιουργία προϊόντων που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι τα φάρμακα, τα προϊόντα του πετρελαίου, τα πλαστικά, τα σύγχρονα υλικά οικοδομών και τα καθαριστικά. Ακόμα, μέσω της χημείας ελέγχεται η ποιότητα και η ασφάλεια χρήσης του νερού, των τροφίμων καθώς και πολλών άλλων προϊόντων.

Η Χημεία ως επιστήμη πέρα από τη θεωρητική κατανόηση και μελέτη της ύλης έχει και πρακτικές εφαρμογές που προκύπτουν μέσα από την έρευνα. Έχει αναπτύξει τρόπους να ανιχνεύει τις ουσίες από τις οποίες αποτελούνται τα διάφορα υλικά, να μελετά τις ιδιότητές τους και να τις μετασχηματίζει σε άλλες ουσίες. Μέσω του ερευνητικού έργου των επιστημόνων χημικών, κατανοούνται οι μηχανισμοί των χημικών αντιδράσεων από τις οποίες προκύπτουν νέες χημικές ουσίες. Ακόμα η χημεία ασχολείται με τον έλεγχο της ποιότητας των φυσικών αλλά και συνθετικών, προϊόντων, καθώς μέσα από αυτόν διασφαλίζεται η καλή ποιότητα και η ασφάλεια χρήσης τους.

Μερικές εφαρμογές της Χημείας
Μερικές εφαρμογές της Χημείας

Πώς το κάνει αυτό όμως η επιστήμη της χημείας; 

Η χημεία μας βοηθά να καταλάβουμε όλα όσα συμβαίνουν σε μοριακό επίπεδο. Μελέτα τα μόρια και τις ιδιότητες τους καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Έτσι, προσπαθεί να προβλέπει τη συμπεριφορά των μορίων στις χημικές αντιδράσεις και μέσω αυτού παράγονται τα διάφορα προϊόντα αλλά και ελέγχεται η ποιότητα τους.