ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΗΜΕΙΑ
Το αντικείμενο της Χημείας

O δωδεκάλογος του καλού χημικού

Body
Οι δώδεκα κανόνες που πρέπει να ακολουθεί κάθε χημικός, έτσι ώστε να εκτελεί τα πειράματα σωστά και να προστατεύει τον εαυτό του, τους συναδέλφους του αλλά και το περιβάλλον.
 
O δωδεκάλογος του καλού χημικού
1 one Κατά την εκτέλεση των πειραμάτων πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά οι οδηγίες και να χρησιμοποιούνται επακριβώς οι καθορισμένες ποσότητες αντιδραστηρίων.
2 two Κάθε χημική ουσία μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη αν τη χρησιμοποιήσουμε εσφαλμένα.
3 three Απαγορεύεται η αποθήκευση χημικών ουσιών σε δοχεία φύλαξης τροφίμων.
4 four Απαγορεύεται η λήψη τροφής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πειραμάτων. Πρέπει πάντα να πλένουμε τα χέρια μας μετά τη λήξη του πειράματος.
5 five Δε σκύβουμε πάνω από δοχεία στα οποία θερμαίνουμε υγρά.
6 six Μετά το τέλος του πειράματος δεν πετάμε τα αντιδραστήρια στο νεροχύτη. Πρέπει πρώτα να εξουδετερωθούν και να αραιωθούν για να καταστούν ακίνδυνα.
7 seven Δεν κατευθύνουμε τους δοκιμαστικούς σωλήνες που περιέχουν χημικές ουσίες προς το σώμα μας ή προς το σώμα διπλανών μας.
8 eight Πριν αρχίσουμε ένα πείραμα διαβάζουμε προσεκτικά τις οδηγίες.
9 nine Κάθε δοχείο πρέπει να έχει ετικέτα με πληροφορίες για το περιεχόμενό του και να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος.
10 ten Δε μυρίζουμε απευθείας τις χημικές ουσίες. Απλά κατευθύνουμε ρεύμα αέρα προς τη μύτη μας με απαλές κινήσεις των χεριών.
11 eleven Τα όργανα που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι καθαρά και να πλένονται σχολαστικά μετά τη λήξη των πειραμάτων.
12 twelve Για τη λήψη υγρών πρέπει να χρησιμοποιούνται πιπέττες με σύστημα αναρρόφησης (πουάρ) και όχι να ρουφάμε με το στόμα.