Οι Βάσεις

Οι Βάσεις

Οι βάσεις είναι καυστικές και γι’ αυτό δεν είναι βρώσιμες. Μπορούν να διακριθούν από τα οξέα με τη χρήση δεικτών καθώς τους προσδίδουν διαφορετικά χρώματα. Το pH τους αντίστοιχα, είναι από 7 έως 14 και όσο μεγαλύτερο είναι τόσο πιο βασικό το διάλυμα. Τα ονόματα των βάσεων προκύπτουν ως υδροξείδιο του μετάλλου από το οποίο αποτελούνται.

Ο Arrhenius πίστευε, ότι για να είναι μια ένωση βάση πρέπει να απελευθερώνει στο νερό ανιόντα του υδροξειδίου. Οι κυριότερες βάσεις είναι τα υδροξείδια του νατρίου, του καλίου και του ασβεστίου καθώς και η αμμωνία.

Θέματα

To Ήξερες ότι ...

Περισσότερη Χημεία

Εικονικά Εργαστήρια

Γνωριμία τα Μόρια

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης