ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Διάσταση υδροξειδίου του νατρίου στο νερό

Σε αυτό το βίντεο μπορείς να παρακολουθήσεις σε μικροσκοπικό επίπεδο τη διάσταση του υδροξειδίου του νατρίου στο νερό, δηλαδή τη διάσπασή του και την απελευθέρωση κατιόντων νατρίου και ανιόντων υδροξειδίου.

Το υδροξείδιο του νατρίου είναι κρυσταλλική ένωση. Τα δύο ιόντα προϋπάρχουν και στον κρύσταλλο (δεν δημιουργούνται κατά τη διάλυση στο νερό, όπως πχ στο υδροχλωρικό οξύ). Ουσιαστικά κατά τη διάλυσή τους σε νερό γίνεται διάσταση του κρυστάλλου (απομάκρυνση των ιόντων) με τη βοήθεια των μορίων του νερού.

NaOH(s)  → Na+(aq) + OH-(aq)