ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Η αγωγιμότητα των διαλυμάτων των βάσεων

Σε αυτό το πείραμα μπορείς να παρακολουθήσεις το αποτέλεσμα της βύθισης δύο αγωγών ενός ηλεκτρικού κυκλώματος, που αποτελείται επίσης από μια μπαταρία και ένα λαμπάκι, σε διαλύματα των βάσεων υδροξειδίου του νατρίου, υδροξειδίου του καλίου και υδροξειδίου του ασβεστίου.

Παρατηρείται ότι στα διαλύματα των βάσεων το λαμπάκι ανάβει. Συνεπώς, τα διαλύματα των βάσεων επιτρέπουν τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος.