ΘΕΜΑ
Χρήση των υλικών ανάλογα με τις ιδιότητές τους

Χρήση των Υλικών Ανάλογα με τις Ιδιότητές τους

Body
Οι ιδιότητες που διαθέτει κάθε υλικό καθορίζει και τον τρόπο με τον οποίον θα χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο. Οι ιδιότητες και οι πιθανές χρήσεις των υλικών μελετάται από την επιστήμη των υλικών.

Τα υλικά από τα οποία θα κατασκευασθεί ένα προϊόν επιλέγονται ανάλογα με τις ιδιότητες που επιθυμούμε να έχει. Αν για παράδειγμα θέλουμε το ηλεκτρικό ρεύμα να μπορεί να διαδίδεται μέσα από ένα αντικείμενο θα χρησιμοποιήσουμε χαλκό ή κάποιο άλλο μέταλλο, που είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού και όχι πλαστικό που είναι μονωτής. Αντίστοιχα για την κατασκευή ενός πολυόροφου κτηρίου χρησιμοποιείται ατσάλι και όχι ξύλο, καθώς το ατσάλι έχει μεταξύ άλλων μεγαλύτερη σκληρότητα και μπορεί να υποστηρίξει μεγαλύτερο βάρος από το ξύλο. 

Φυσικές Ιδιότητες
Η Αγωγιμότητα των Υλικών

Η επιλογή ενός υλικού για μια συγκεκριμένη χρήση εξαρτάται λοιπόν από τις ιδιότητές του. Η επιστήμη των υλικών είναι ο κλάδος που μελετά τις ιδιότητες που έχει κάθε υλικό με βάση τη χημική του σύσταση και δομή και το πως αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες εφαρμογές. Παράλληλα, ερευνά τη δημιουργία νέων υλικών, τα οποία θα ικανοποιήσουν σύγχρονες ανάγκες καλύτερα από τα ήδη υπάρχοντα και θα δώσουν νέες δυνατότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Για αυτό αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική επιστήμη. 

Έλεγχος Ιδιοτήτων Υλικων
Έλεγχος Ιδιοτήτων Υλικών

Κάποια από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα αποτελέσματα της έρευνας στην επιστήμη των υλικών είναι τα πλαστικά καθώς και τα διάφορα προϊόντα τους, οι μπαταρίες λιθίου, τα φωτοβολταϊκά και οι ημιαγωγοί. Στις σύγχρονες ανακαλύψεις που μπορούν να φέρουν μεγάλες αλλαγές στη βιομηχανία ανήκει το γραφένιο και το aerogel. Νέα υλικά κατασκευάζονται από τους επιστήμονες συνεχώς, αλλά μόνο η πάροδος του χρόνου δείχνει την αποτελεσματικότητα και τη χρησιμότητα τους. 

Μοριακό Πλέγμα Γραφενίου
Μοριακό Πλέγμα Γραφενίου