ΘΕΜΑ
Η βιολογική σημασία και οι εφαρμογές του οξυγόνου

Η βιολογική σημασία και οι εφαρμογές του οξυγόνου

Body
Η βιολογική σημασία του οξυγόνου στις διαδικασίες της κυτταρικής αναπνοής και της φωτοσύνθεσης.

Το οξυγόνο είναι απαραίτητο στοιχείο για τη ζωή. Αποτελεί το κύριο στοιχείο που απαιτείται για τη λειτουργία της κυτταρικής αναπνοής που πραγματοποιείται στους περισσότερους οργανισμούς. Κατά τη διαδικασία αυτή, το οξυγόνο μεταφέρεται στα κύτταρα, όπου οξειδώνει τις ουσίες των τροφών.

Κυτταρική αναπνοή

C6Η12Ο6 + 6O2 → 6CΟ2 + 6Η2Ο + Q

γλυκόζη (τροφή) + οξυγόνο → διοξείδιο του άνθρακα + νερό + ενέργεια

Από τις οξειδώσεις αυτές παράγεται ενέργεια η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των οργανισμών και τις δραστηριότητές τους. Οι αντιδράσεις αυτές, οι οποίες πολλές φορές ονομάζονται και βιολογικές καύσεις, δε συνοδεύονται από φλόγα.

Εδώ, όμως τίθεται το εξής ερώτημα: Η αναπλήρωση του οξυγόνου πως πραγματοποιείται; Εδώ αξίζει να γίνει αναφορά στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, κατά την οποία το οξυγόνο που καταναλώνεται από τους οργανισμούς αναπληρώνεται στην ατμόσφαιρα σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση:

Φωτοσύνθεση

6CΟ2 + 6Η2Ο → C6Η12Ο6 + 6O2 + Q

διοξείδιο του άνθρακα + νερό → γλυκόζη + οξυγόνο + ενέργεια

Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο στα φυτά με τη βοήθεια του ηλιακού φωτός. Έτσι, η περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε οξυγόνο διατηρείται σταθερή.

Φωτοσύνθεση - Κυτταρική αναπνοή
Σχηματική αναπαράσταση της φωτοσύνθεσης και της κυτταρικής αναπνοής.