ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ο βιολογικός ρόλος του οξυγόνου

Το οξυγόνο είναι αναντικατάστατο χημικό στοιχείο για την αναπνοή των ζώντων οργανισμών.

Παράγεται από τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση, ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και στη συνέχεια καταναλώνεται από τους οργανισμούς.

Παίρνει μέρος στις οξειδώσεις, στις καύσεις και στην αποσύνθεση των οργανισμών. Επίσης, συμμετέχει σε πολλές σημαντικές χημικές αντιδράσεις των διαφόρων οργανισμών.