Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Πετροχημικά

Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Πετροχημικά

Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και μικρές ποσότητες άλλων αέριων υδρογονανθράκων. Το πετρέλαιο εξορύσσεται από τη γη με τη μορφή του αργού πετρελαίου που είναι ένα μείγμα υγρών, αέριων και στερεών υδρογονανθράκων καθώς και άλλων προσμίξεων. Για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ακολουθείται μια διαδικασία διύλισης που ονομάζεται κλασματική απόσταξη.

Από την κλασματική απόσταξη παραλαμβάνονται τα διάφορα κλάσματα του πετρελαίου όπως το μαζούτ και η βενζίνη. Από τα κλάσματα αυτά παράγεται πλήθος προϊόντων που ονομάζονται πετροχημικά. Μία μεγάλη κατηγορία είναι τα πολυμερή που προκύπτουν από την επανάληψη της ίδιας δομικής μονάδας χιλιάδες φορές. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα πλαστικά.

Θέματα

To Ήξερες ότι ...

Περισσότερη Χημεία

Παρουσιάσεις

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης