ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΗΜΕΙΑ
Το φυσικό καουτσούκ

Το φυσικό καουτσούκ

Body
Το ισοπρένιο ως δομικό υλικό του καουτσούκ και το λάτεξ.

To καουτσούκ είναι ένα φυσικό πολυμερές που προκύπτει από υδρογονάνθρακες και παράγεται από περισσότερα από 400 είδη φυτών. Δομείται από έναν ακόρεστο υδρογονάνθρακα, το ισοπρένιο, το οποίο έχει πέντε άτομα άνθρακα και δύο διπλούς δεσμούς.

Μοριακό μοντέλο ισοπρενίου.
Μοριακό μοντέλο απλοποιημένης δομής πολυμερισμένου ισοπρενίου, πολυισοπρένιο.

Το πρωτογενές υλικό που συλλέγεται από τα δένδρα λέγεται λάτεξ. Το λάτεξ πλένεται, ξηραίνεται και θερμαίνεται στον αέρα για να δώσει πολυμερές με περίπου 5.000 μονομερή. Σε αυτό το στάδιο είναι πολύ μαλακό υλικό. Η σκλήρυνσή του γίνεται με ανάμιξή του με θείο και θέρμανση. Η διαδικασία αυτή λέγεται βουλκανισμός.