ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

Στην παρουσίαση αυτή περιγράφονται οι χρήσεις του πολυβινυλοχλωρίδιου (PVC) στην κατασκευή πλαστικών πλακιδίων δαπέδου, υδραυλικών σωλήνων, πλαστικών κουφωμάτων και αδιάβροχων.