ΘΕΜΑ
Οι βάσεις με λίγα λόγια

Οι βάσεις με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί βάσεων.
  • Οι κυριότερες βάσεις είναι τα υδροξείδια του νατρίου (NaOH), του καλίου (KOH), του ασβεστίου (Ca(OH)2) και τα υδατικά διαλύματα της αμμωνίας (NH3).
  • Οι βάσεις έχουν σαπωνοειδή γεύση.
  • Οι βάσεις μεταβάλουν το χρώμα των φυσικών και χημικών δεικτών.
  • Σύμφωνα με τον Arrhenius βάση είναι κάθε χημική ένωση που όταν διαλύεται στο νερό ελευθερώνει ανιόντα υδροξειδίου (OH-) στο διάλυμα.
  • Η οξύτητα των διαλυμάτων μετριέται στην κλίμακα pH (0-14).
  • Η τιμή του pH ενός διαλύματος βάσης μετριέται με τα πεχάμετρα και το πεχαμετρικό χαρτί.
  • H τιμή του pH ενός διαλύματος βάσης βρίσκεται στην περιοχή 7-14, αυξάνεται όταν συμπυκνώνεται και μειώνεται όταν αραιώνεται.
  • Tα διαλύματα που έχουν τιμή pH ίση με 7 λέγονται ουδέτερα.
  • Οι βάσεις χρησιμοποιούνται στη μαγειρική (αμμωνία) και σε πλήθος καθαριστικών και αποφρακτικών.

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης