Τα Αλκάλια

Τα Αλκάλια

Τα στοιχεία της πρώτης ομάδας του περιοδικού πίνακα εκτός από το υδρογόνο ονομάζονται αλκάλια. Έχουν παρόμοιες ιδιότητες και αυτό οφείλεται στην ικανότητα τους να μετατρέπονται σε κατιόντα με φορτίο +1.

Έχουν μικρή πυκνότητα και σκληρότητα και λιώνουν εύκολα. Από την αντίδραση τους με το νερό παράγονται βάσεις και υδρογόνο, ενώ όταν αντιδρούν με το οξυγόνο δίνουν οξείδια.

Θέματα

To Ήξερες ότι ...

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης