ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ
Tα αλκάλια

Tα αλκάλια - Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης

Έλεγξε τις γνώσεις σου σχετικά με τα αλκάλια απαντώντας σε μια σειρά από ερωτήσεις