ΘΕΜΑ
Α

Οι φυσικές ιδιότητες των υλικών με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί φυσικών ιδιοτήτων των υλικών
  • Κάθε υλικό χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο φυσικών ιδιοτήτων.   
  • Μερικές από τις φυσικές ιδιότητες ενός υλικού είναι η πυκνότητα, η σκληρότητα, η ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα, το χρώμα, η γεύση, η οσμή, η ευθραυστότητα, κ.α. 
  • Κατά την επιλογή ενός υλικού για μια συγκεκριμένη χρήση καθοριστικό ρόλο παίζουν οι ιδιότητές του, καθώς μερικές από αυτές είναι τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε το υλικό για μια συγκεκριμένη χρήση.