Η Ρύπανση του Νερού

Η Ρύπανση του Νερού

Η ρύπανση των υδάτινων πόρων έχει πολλές μορφές και καταστροφικά αποτελέσματα τόσο στο περιβάλλον όσο και στους οργανισμούς που ζουν σε αυτό. Η διαρροή πετρελαίου, τα λιπάσματα καθώς και τα αστικά και βιομηχανικά απόβλητα είναι μερικοί μόνο από τους τρόπους ρύπανσης του νερού.

Η μείωση αυτών των ρυπογόνων παραγόντων των υδάτων και η σωστή επεξεργασία των λυμάτων που καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα είναι απαραίτητη και επείγουσα.

Θέματα

To Ήξερες ότι ...

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης