ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
Το τρίτο σε ποσότητα νερού ποτάμι στην Ελλάδα

Το τρίτο σε ποσότητα νερού ποτάμι στην Ελλάδα

Body
Οι τοπικοί αγωγοί της Αττικής καταλήγουν στον κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό και τα λύματα καταλήγουν σε υδάτινους αποδέκτες αφού περάσουν από Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων ώστε να γίνουν ακίνδυνα για το ζωικό και φυτικό κόσμο.

Το τρίτο σε ποσότητα νερού "ποτάμι" στην Ελλάδα πρόκειται για το Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό Κ.Α.Α. που ως πριν μερικά χρόνια είχε τις εκβολές του στον Ακροκέραμο - το άκρο Κέος - στην περιοχή του Κερατσινίου Αττικής. Σήμερα η αποχέτευση του Λεκανοπεδίου Αττικής επιτυγχάνεται με αγωγούς ομβρίων και ακαθάρτων.

Όλα τα κτίρια του Λεκανοπεδίου της Αττικής συνδέονται με τοπικούς αγωγούς αποχέτευσης που διασχίζουν τους μικρότερους δρόμους της πόλης. Οι αγωγοί αυτοί οδηγούν τα λύματα σε μεγάλους αγωγούς, συλλεκτήρες, οι οποίοι με τη σειρά τους όλοι καταλήγουν στον Κ.Α.Α. (Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό).

Οι αγωγοί όμβριων υδάτων καταλήγουν με φυσική ροή στη θάλασσα, οι δε αγωγοί ακαθάρτων υδάτων καταλήγουν στην Ψυττάλεια, τη νησίδα απέναντι από τον Ακροκέραμο, όπου πραγματοποιείται ο βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων. Στη συνέχεια τα καθαρισμένα ύδατα οδηγούνται στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού.

Το συνολικό μήκος του δικτύου αποχέτευσης είναι 5.800 χλμ. και καλύπτει το 92% των αποχετευτικών αναγκών της Αττικής. Οι αγωγοί ακαθάρτων μεγάλης διατομής (ΚΑΑ, ΣΚΑΑ κ.α.) διέρχονται από περιοχές των οποίων οι κλίσεις επιτρέπουν τη φυσική ροή των λυμάτων λόγω της βαρύτητας (αγωγοί βαρύτητας).