Οι Χημικές Εξισώσεις

Οι Χημικές Εξισώσεις

Κατά την πραγματοποίηση μίας χημικής αντίδρασης αλλάζουν τα μόρια και οι ενώσεις που αντιδρούν και όχι τα άτομα από τα οποία αποτελούνται. Ο αριθμός και το είδος των ατόμων παραμένουν αμετάβλητα καθ' όλη τη διάρκεια της αντίδρασης. Επίσης, η μάζα των προϊόντων ισούται πάντα με τη μάζα των αντιδρώντων.

Όλα αυτά περιγράφονται από τη χημική εξίσωση της αντίδρασης, στην οποία φαίνονται ποια μόρια αντέδρασαν, τι προϊόντα παράχθηκαν, οι αναλογίες αυτών καθώς και η φυσική τους κατάσταση.

Θέματα

Περισσότερη Χημεία

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης