ΘΕΜΑ
Η οικονομική σημασία του ελληνικού ορυκτού πλούτου

Η οικονομική σημασία του ελληνικού ορυκτού πλούτου

Body
Ο ορυκτός πλούτος της χώρας μας και η παραγωγή σε λιγνίτη και βωξίτη.

Αναφερόμενοι στον ορυκτό πλούτο μιας χώρας αναπόφευκτα το μυαλό μας πάει στις πρώτες ύλες στο υπέδαφός της. Έτσι, ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας είναι άμεσα συνδεδεμένος με τα μεταλλεύματα της (π.χ. χρωμίτης, βωξίτης), με τα πετρώματά της (π.χ. ελληνικά μάρμαρα) και, φυσικά, τα προϊόντα λατομείου (χαλίκια, άμμος). Η σπουδαιότητα του ελληνικού ορυκτού πλούτου είναι μεγάλη, αφού παίζει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Η χώρα μας έχει τη τιμή να βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε παραγωγή λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την έκτη θέση παγκοσμίως. Με βάση τα συνολικά αποθέματα και τους υπολογισμούς που πραγματοποιούνται σχετικά με το μελλοντικό ρυθμό κατανάλωσης, υποστηρίζεται πως οι υπάρχουσες ποσότητες λιγνίτη στη χώρα μας επαρκούν για τα επόμενα 45 χρόνια. Μέχρι σήμερα έχουν εξορυχθεί συνολικά 1,3 δισ. τόνοι λιγνίτη ενώ τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα ανέρχονται σε 3,1 δισ. τόνους περίπου.

Σημαντική είναι και η ελληνική παραγωγή βωξίτη, καθώς επιτυγχάνεται η διατήρηση των επιπέδων παραγωγής του στα 1,8-2,3 εκατομμύρια τόνους το χρόνο. Πρακτικά, οι ποσότητες αυτές εξασφαλίζουν την παραγωγή αλουμινίου στην Ελλάδα, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό εξάγεται και στη διεθνή αγορά για άλλες χρήσεις.