Τα Άτομα

Ο Δημόκριτος στην αρχαιότητα υποστήριζε ότι η ύλη αποτελείται από πολύ μικρά σωματίδια τα οποία ονόμασε άτομα. Η θεωρία αυτή επιβεβαιώθηκε τον 19ο αιώνα από τον Ντάλτον και την ατομική θεωρία του. Σύμφωνα με αυτήν τα άτομα ενός στοιχείου δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι, είναι άχρωμα και έχουν την ίδια μάζα, που είναι διαφορετική από αυτή ατόμων άλλων στοιχείων. Τα άτομα ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν ενώσεις, από τις οποίες αποτελούνται όλα όσα υπάρχουν γύρω μας.

Για να ξεχωρίζουν τα στοιχεία μεταξύ τους έχουν ένα όνομα, που έχει συνήθως ελληνική ή λατινική ρίζα, καθώς και ένα σύμβολο που αποτελείται από ένα κεφαλαίο γράμμα και συνήθως κάποιο μικρό. Κάθε σύμβολο αντιπροσωπεύει ένα μόνο στοιχείο. Καθώς τα άτομα είναι πολύ μικρά τα προσομοιώνουμε συχνά με μικρές σφαίρες με διαφορετικό μέγεθος και χρώμα για κάθε χημικό στοιχείο.

Θέματα

To Ήξερες ότι ...

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης