Το Οξυγόνο

Το Οξυγόνο

Το οξυγόνο είναι ένα άχρωμο, άοσμο και άγευστο αέριο, που εμφανίζεται στη φύση με τη μορφή ενός διατομικού μορίου. Είναι απαραίτητο για τους οργανισμούς καθώς συμμετέχει στη διαδικασία της κυτταρικής αναπνοής. Το οξυγόνο μπορεί να παραχθεί εργαστηριακά από την ηλεκτρόλυση του νερού ή τη διάσπαση του υπεροξειδίου  του υδρογόνου, ενώ βιομηχανικά απομονώνεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα.

Στη φύση το οξυγόνο παράγεται μέσω της φωτοσύνθεσης. Οι ενώσεις του ονομάζονται οξείδια και τα στοιχεία με τα οποία αντιδρά οξειδώνονται. Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για τις καύσεις, αντιδράσεις από τις οποίες παράγεται θερμότητα.

Θέματα

To Ήξερες ότι ...

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης