ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Οξείδωση υδρογόνου

Σε αυτό το πείραμα σε ένα διάλυμα υγρού απορρυπαντικού διοχετεύεται αέριο υδρογόνο και δημιουργούνται φυσαλίδες.

Όταν πλησιάσουμε ένα αναμμένο σπίρτο, το περιεχόμενο των φυσαλίδων (υδρογόνο) αντιδρά βίαια με το οξυγόνο του αέρα με εμφάνιση φλόγας.

Η οξείδωση αυτή απαιτεί θέρμανση για να ξεκινήσει. Επίσης, συνοδεύεται από εμφάνιση φλόγας και έτσι χαρακτηρίζεται ως καύση.