ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Οξείδωση νατρίου

Στο πείραμα αυτό ένα μικρό κομμάτι νατρίου (Na), το οποίο φυλάσσεται σε δοχείο με πετρέλαιο, αφού στεγνώσει καλά αφήνεται στον αέρα.

Παρατηρούμε ότι χάνει τη λάμψη του, αφού οξειδώνεται επιφανειακά με το οξυγόνο του αέρα και δίνει οξείδιο του νατρίου.

Για να αποφύγουμε την αντίδραση του νατρίου με το οξυγόνο, το φυλάσσουμε σε δοχείο στο οποίο είναι βυθισμένο σε πετρέλαιο.