ΘΕΜΑ
Τα κυριότερα λατομικά προϊόντα της Ελλάδας

Τα κυριότερα λατομικά προϊόντα της Ελλάδας

Body
Τα λατομικά προϊόντα, η διαδικασία παραγωγής τους και τα ελληνικά μάρμαρα.

Λατομικά προϊόντα ονομάζονται τα προϊόντα των οποίων η παραγωγή πραγματοποιείται στα λατομεία, δηλαδή σε εγκαταστάσεις από όπου εξορύσσονται πετρώματα και άλλα μη μεταλλικά υλικά, όπως είναι υλικά για βιομηχανική χρήση, δομικά υλικά, κ.α. Τέτοιες εγκαταστάσεις βρίσκονται σε πολλά σημεία της χώρας μας.

Λατομικά προϊόντα αποτελούν τα μάρμαρα, κάθε είδους ασβεστόλιθοι, χαλίκια, χώματα κάθε τύπου και διάφορα άλλα πετρώματα που δεν έχουν μεταλλική σύσταση.

Η διαδικασία παραγωγής τους περιλαμβάνει τα εξής στάδια: Ειδικά σκαπτικά μηχανήματα τεμαχίζουν τα πετρώματα του υπεδάφους με τα θραύσματα να μεταφέρονται με φορτηγά στην κορυφή μεγάλων σιλό. Εκεί θρυμματίζονται περαιτέρω. Το πόσο θα θρυμματιστούν εξαρτάται από τη χρήση για την οποία προορίζονται, για παράδειγμα αν πρόκειται για άμμο ή χαλίκια, κλπ. Στον πυθμένα, λοιπόν, των σιλό αυτών βρίσκονται φορτηγά ώστε να φορτώσουν το τελικό προϊόν.

Όσον αφορά στα λατομικά προϊόντα της χώρας μας, εκτός από τα αδρανή οικοδομικά υλικά, σημαντικής αξίας, τόσο ιστορικής όσο και οικονομικής, είναι τα ελληνικά μάρμαρα, που είναι πετρώματα αποτελούμενα από μικρούς κρυστάλλους ανθρακικού ασβεστίου CaCO3, με διάφορες προσμίξεις. Τα ελληνικά μάρμαρα είναι γνωστά από την αρχαιότητα λόγω των σπουδαίων κλασικών έργων τέχνης και δε θεωρούνται αδίκως από τα καλύτερα της παγκόσμιας αγοράς. Οι διάφορες αποχρώσεις των μαρμάρων που παρατηρούμε οφείλονται σε έγχρωμες προσμίξεις που περιέχουν. Η στιλπνή χαρακτηριστική επιφάνειά τους οφείλεται στη λείανση στην οποία υπόκεινται. Βασική χρήση βρίσκουν στον οικοδομικό τομέα και στη γλυπτική. Φημισμένα είναι τα μάρμαρα της Πεντέλης, της Πάρου, των Ιωαννίνων, της Τήνου, της Θάσου, της Νάξου, της Δράμας, της Κοζάνης κ.ά

Λατομείο μάρμαρου, Νάξος.
Λατομείο μάρμαρου, Νάξος.
Λατομείο μάρμαρου, Θάσος.
Λατομείο μάρμαρου, Θάσος.