ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΗΜΕΙΑ
Πως παρασκευάζεται ο ασβέστης;

Πως παρασκευάζεται ο ασβέστης;

Body
Αντιδράσεις παρασκευής του υδροξειδίου του ασβεστίου και οι ιδιότητές του.

Ο ασβέστης, γνωστός με τη χημική ονομασία υδροξείδιο του ασβεστίου, βρίσκει χρήση στον τομέα της οικοδομικής και έχει χημικό τύπο Ca(OH)2. Παρασκευάζεται από το οξείδιο του ασβεστίου, CaO, με διάλυση του στο νερό.

CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(s)

Λόγω της μεγάλης αστάθειας του ως ένωση αντιδρά ταχύτατα με το ατμοσφαιρικό διοξείδιο του άνθρακα CO2 και δίνει ανθρακικό ασβέστιο σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση:

Ca(OH)2(s) + CO2(g) → CaCO3(s)

Για το λόγο αυτό, στις οικοδομές καλύπτουν τον ασβέστη με ένα λεπτό στρώμα άμμου, ενώ στα καταστήματα λιανικής πώλησης οικοδομικών υλικών διατηρείται σε σακούλες στεγανά κλεισμένες για να εμποδίζεται η άμεση επαφή του με το ατμοσφαιρικό CO2.

Το οξείδιο του ασβεστίου, CaO, που συνηθίζεται να αποκαλείται και μη σβησμένη άσβεστος, παρασκευάζεται βιομηχανικά με πύρωση ασβεστόλιθου, CaCO3, στους 1000 oC περίπου, σε ειδικά καμίνια (ασβεστοκάμινα). Με τη βοήθεια ενός φυσικού ή τεχνητού ρεύματος αέρα το CO2 που παράγεται παρασύρεται συνεχώς.

CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)

Η ποιότητα του ασβέστη εξαρτάται από την καθαρότητα του ασβεστόλιθου από τον οποίο παράγεται.