ΘΕΜΑ
Οι χημικές ενώσεις

Οι χημικές ενώσεις

Body
Οι χημικές ενώσεις είναι οι ουσίες που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα χημικά στοιχεία με σταθερή αναλογία μαζών. 

Όπως διαπιστώθηκε στην ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού,

  1. οι όγκοι οξυγόνου και υδρογόνου που προκύπτουν από τη διάσπαση οποιαδήποτε ποσότητας νερού έχουν συγκεκριμένη αναλογία 1:2  (1 όγκος οξυγόνου και 2 υδρογόνου), και
  2. αν ζυγίσουμε τα δύο αέρια, θα βρούμε ότι η μάζα του οξυγόνου είναι πάντα οκταπλάσια από τη μάζα του υδρογόνου. Όσες φορές και αν διασπάσουμε οποιαδήποτε ποσότητα νερού, θα προκύπτει η ίδια αναλογία μαζών υδρογόνου-οξυγόνου.

Είναι λοιπόν προφανές ότι το νερό έχει σταθερή σύσταση.

Οι ουσίες όπως το νερό, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα στοιχεία με σταθερή αναλογία μαζών, ονομάζονται χημικές ενώσεις.

Μοριακό μοντέλο του Νερού, Η2Ο