ΚΟΥΙΖ

Χημικά στοιχεία και χημικές ενώσεις

Τα στοιχεία αυτά συνδυάζονται μεταξύ τους και μας δίνουν άλλες πιο σύνθετες χημικές ουσίες, τις χημικές ενώσεις. Προσπάθησε τώρα να κατατάξεις τις παρακάτω ουσίες σε χημικά στοιχεία και χημικές ενώσεις χαρακτηρίζοντας ως "χημικό στοιχείο" ή "χημική ένωση" την καθαρή ουσία που αντιστοιχεί σε κάθε φωτογραφία.

Έλεγξε τις γνώσεις σου σχετικά με τα xημικά στοιχεία και τις χημικές ενώσεις απαντώντας σε μια σειρά από ερωτήσεις