ΘΕΜΑ
Φυσικές ιδιότητες των αλογόνων

Φυσικές ιδιότητες των αλογόνων

Body
Τα αλογόνα διαθέτουν φυσικές ιδιότητες ωστόσο λόγω της δραστικότητάς τους δεν μπορούν να βρεθούν ελεύθερα στη φύση αλλά κυρίως με μορφή αλάτων.

Τα αλογόνα είναι τοξικά, σχηματίζουν διατομικά μόρια π.χ. Cl2, F2 και διαλύονται ελάχιστα στο νερό. Αντιδρούν με μέταλλα και σχηματίζουν άλατα. Γι' αυτό ονομάζονται αλογόνα (= γόνοι άλατος).

Είναι πολύ δραστικά αμέταλλα και έτσι δεν τα βρίσκουμε στη φύση ελεύθερα, αλλά μόνο με τη μορφή ενώσεών τους και κυρίως αλάτων.

Το πιο διάσημο από αυτά είναι το χλωριούχο νάτριο, NaCl.

Κρυσταλλικό πλέγμα Χλωριούχου Νατρίου, Na+Cl-