ΘΕΜΑ
Οι αλκοόλες και η αλκοολική ζύμωση με λίγα λόγια

Οι αλκοόλες και η αλκοολική ζύμωση με λίγα λόγια

Body
Μικρή εισαγωγή περί των αλκοολών και της αλκοολικής ζύμωσης.
  • Τα δύο πρώτα μέλη της τάξης των αλκοολών είναι η μεθανόλη , CH3OH, και η αιθανόλη, C2H5OH, και είναι υγρές ενώσεις, με χαμηλά σημεία βρασμού που καίγονται προς διοξείδιο του άνθρακα και νερό, με έκλυση θερμότητας.
  • Η αιθανόλη παρασκευάζεται συνθετικά από το αιθένιο και με αλκοολική ζύμωση από σακχαρούχα διαλύματα.
  • Οι ζυμώσεις είναι οργανικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται με τη βοήθεια ενζύμων, τα οποία παράγονται από ειδικούς μικροοργανισμούς, τους ζυμομύκητες.
  • Τα ένζυμα έχουν μεγάλη εξειδίκευση και δρουν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.
  • Η αλκοολική ζύμωση συνίσταται στη μετατροπή σακχάρων σε αλκοόλη με τη βοήθεια ενζύμων
  • Αλκολούχα ποτά είναι αυτά που περιέχουν αιθανόλη και διακρίνονται στα μη αποσταζόμενα, τα οποία που προκύπτουν από αλκοολική ζύμωση (κρασί, μπύρα), στα αποσταζόμενα (ούζο, ρακί, ουίσκυ, βότκα, κ.α.) και τα ηδύποτα  (λικέρ).
  • H υπερκατανάλωση αιθανόλης επιβραδύνει το κεντρικό νευρικό σύστημα και μακροπρόθεσμα προκαλεί ασθένειες όπως η κίρρωση του ήπατος, είναι πολύ επικίνδυνη για το έμβρυο κατά την εγκυμοσύνη, αποτελεί την κύρια αιτία των τροχαίων ατυχημάτων, ενώ οδηγεί σε αντικοινωνική συμπεριφορά.