ΘΕΜΑ
Επεξεργασία υδάτινων λυμάτων

Επεξεργασία υδάτινων λυμάτων

Body
Τα βιομηχανικά και αστικά λύματα πρέπει να επεξεργάζονται με μηχανικές, χημικές, βιολογικές μεθόδους ως ένα μέτρο καταπολέμησης της ρύπανσης υδάτων.

Ο καθαρισμός των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων με μηχανικές, χημικές και βιολογικές μεθόδους πριν την αποβολή τους στη θάλασσα και τους υδάτινους πόρους του πλανήτη μας είναι το σημαντικότερο μέτρο καταπολέμησης της ρύπανσης των υδάτων.

Ο Σαρωνικός στο παρελθόν, μετά από δεκαετίες αποβολής σε αυτόν αστικών και βιομηχανικών λυμάτων, είχε καταντήσει μια θάλασσα που μέσα της δεν υπήρχε σχεδόν καμία μορφή ζωής. Με τη λειτουργία, όμως, του Κέντρου Βιολογικού Καθαρισμού στην Ψυττάλεια που επεξεργάζεται τα λύματα της Αττικής εμφανίστηκαν ξανά ψάρια, όστρακα, μαλάκια και γενικά θαλάσσια ζωή. Σήμερα η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων βιολογικού καθαρισμού υδάτων επεκτείνεται σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Τα Κέντρου Βιολογικού Καθαρισμού ή Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων είναι μεγάλες εγκαταστάσεις με δεξαμενές στις οποίες συγκεντρώνονται τα λύματα των πόλεων, υποβάλλονται σε μηχανικές, χημικές και βιολογικές διαδικασίες καθαρισμού και τελικά διοχετεύονται στη θάλασσα αφού έχουν καθαριστεί σε ποσοστό έως και 95%.

Το μεγαλύτερο μέρος υγρών αποβλήτων των βιομηχανιών (βιομηχανικά λύματα) σήμερα επεξεργάζονται κατάλληλα με μηχανικές, χημικές και βιολογικές μεθόδους, ώστε να απομακρύνονται από το νερό επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες. Στη συνέχεια, το νερό αυτό μπορεί είτε να ξαναχρησιμοποιηθεί, ή να οδηγηθεί στο περιβάλλον χωρίς να προκαλεί πλέον ρύπανση.

Έλεγχος ποιότητας νερού σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων
Έλεγχος ποιότητας νερού σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων

Μερικά μέτρα αποφυγής της ρύπανσης των υδάτων είναι τα παρακάτω.

  • Συχνοί και αυστηροί έλεγχοι πετρελαιοφόρων για τη μείωση ατυχημάτων.
  • Αποφυγή υπερκατανάλωσης λιπασμάτων για την μείωση του οργανικού φορτίου των υδάτων και την εξάλειψη του φαινομένου του ευτροφισμού.
  • Ελάττωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, ώστε να μην διαταράσσεται η οικολογική ισορροπία και οι ευαίσθητοι οργανισμοί.
  • Χημική κατεργασία των βιομηχανικών λυμάτων για να μη ρυπαίνονται τα ύδατα από τοξικές ουσίες.
  • Χημική κατεργασία αποβλήτων που περιέχουν βαρέα μέταλλα.
  • Κατεργασία των αποβλήτων των εγκαταστάσεων με ραδιενεργά κατάλοιπα.