ΘΕΜΑ
Τα κυριότερα μεταλλεύματα της Ελλάδας

Τα κυριότερα μεταλλεύματα της Ελλάδας

Body
Τα μεταλλεύματα της χώρας μας και οι περιοχές στις οποίες απαντώνται.

Τα ορυκτά ή τα πετρώματα που περιέχουν μέταλλα σε οικονομικά εκμεταλλεύσιμη ποσότητα ονομάζονται μεταλλεύματα. Για παράδειγμα, από το μετάλλευμα βωξίτης παράγεται το μέταλλο αλουμίνιο.

Μέχρι το 1966 ο πολύ καλής ποιότητας ελληνικός βωξίτης εξαγόταν ακατέργαστος στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Σοβιετική Ένωση και στην Αγγλία. Σήμερα, κατεργάζεται τόσο σε ελληνικά όσο και σε ξένα εργοστάσια, ενώ στην Ελλάδα κυριαρχεί στην Ανατολική Στερεά και στη Χαλκιδική.

Από τα ορυκτά σιδήρου αυτά που μπορούμε να βρούμε στη χώρα μας είναι ο σιδηροπυρίτης με χημικό τύπο FeS2 και ο αιματίτης με χημικό τύπο Fe2O3. O αιματίτης χρησιμοποιείται ευρέως για την παραγωγή σιδήρου.

Στη βιομηχανία κραμάτων, πυρίμαχων υλικών και χρωμίου σημαντική είναι η χρήση κοιτασμάτων χρωμίτη, κοίτασμα που υπάρχει στο υπέδαφος της χώρας μας στις περιοχές Κοζάνης, Τρικάλων και Φαρσάλων. Το χρώμα του είναι μαύρο, χαρακτηρίζεται από μεταλλική λάμψη και περιγράφεται από το χημικό τύπο FeO∙Cr2O3.

Ο γαληνίτης και ο σφαλερίτης είναι επίσης δύο πολύ σημαντικά μεταλλεύματα με τον σφαλερίτη να αποτελεί πηγή ψευδαργύρου.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα κυριότερα μεταλλεύματα της χώρας μας, καθώς και οι περιοχές στις οποίες απαντώνται:

Τα κυριότερα μεταλλεύματα της Ελλάδας
Μετάλλευμα Χημικός Τύπος Περιοχή
Βωξίτης Βωξίτης Al2O3 Ανατολική Στερεά
Σιδηρονικελιούχο Σιδηρονικελιούχο Fe2O3 ∙ NiO Λοκρίδα, Εύβοια
Σιδηροπυρίτης Σιδηροπυρίτης FeS2 Χαλκιδική, Ερμιόνη
χρωμίτης Ολιβίνης - χρωμίτης FeO ∙ Cr2O3 Κοζάνη, Χαλκιδική, Εύβοια, Δομοκός
Αιματίτης Αιματίτης Fe2O3 Λαύριο, Θάσος, Σέριφος, Χαλκιδική
Γαληνίτης Γαληνίτης PbS Λαύριο, Κυκλάδες
Σφαλερίτης Σφαλερίτης ZnS Χαλκιδική, Θάσος
Πισουρανίτης Πισουρανίτης U3O8 Κιλκίς, Καβάλα
Χρυσός Χρυσός Au Μακεδονία, Θράκη