ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Παραγωγή χρωμίου με αναγωγή

Σε αυτήν την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς είναι δυνατό να παραλάβουμε καθαρό χρώμιο από το οξείδιο του τρισθενούς μετάλλου. Η παρουσίαση πραγματοποιείται στο χημικό εργαστήριο. Η μέθοδος που παρουσιάζεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη βιομηχανική παρασκευή του χρωμίου.

Όπως θα παρατηρήσετε, η απόσπαση του οξυγόνου από το οξείδιο του μετάλλου γίνεται χρησιμοποιώντας ως αναγωγικό μέσο το μεταλλικό αργίλιο, σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.