ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Παραγωγή ασβέστη

Σε αυτή την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε πως παρασκευάζεται βιομηχανικά στην υψικάμινο το CaO, το οποίο ονομάζεται και μη εσβεσμένη άσβεστος.

Όπως θα διαπιστώσετε, ο ασβεστόλιθος εισάγεται από το πάνω μέρος της υψικαμίνου μαζί με άνθρακα (κωκ), ενώ αέρας εισάγεται από το κάτω μέρος. Η θερμοκρασία, μέσα στην υψικάμινο, φτάνει τους 1200oC και ο ασβεστόλιθος (στην πραγματικότητα ο ασβεστίτης CaCO3διασπάται.