ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Παραγωγή χαλκού με αναγωγή

Σε αυτήν την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς είναι δυνατό να παραλάβουμε καθαρό χαλκό από το οξείδιο του δισθενούς μετάλλου. Η μέθοδος που παρουσιάζεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη βιομηχανική παρασκευή του χαλκού.

Όπως θα παρατηρήσετε η απόσπαση του οξυγόνου από το οξείδιο του μετάλλου γίνεται χρησιμοποιώντας ως αναγωγικό μέσο το υδρογόνο που παράγεται από την αντίδραση του ψευδάργυρου με το υδροχλωρικό οξύ.