ΘΕΜΑ

Φυσικές ιδιότητες των αλκαλιών

Body
Τα αλκάλια διαθέτουν αρκετές κοινές φυσικές ιδιότητες όπως η μικρή πυκνότητα, το το χαμηλό σημείο τήξης τους κ.α.

Τα αλκάλια:

  • Είναι στερεά σε συνθήκες δωματίου.
  • Έχουν μεταλλική λάμψη.
  • Είναι ελατά, όλκιμα, δηλαδή μπορούν να αλλάζουν εύκολα μορφή και σχήμα και να σχηματίζουν εύκολα σύρματα.
  • Είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας και του ηλεκτρισμού. 
  • Είναι χαμηλής σκληρότητας, σχετικά με άλλα μέταλλα. Μπορούν να κοπούν ακόμα και με μαχαίρι.
  • Έχουν χαμηλά σημεία τήξης. Είναι δηλαδή εύτηκτα, που σημαίνει ότι λιώνουν εύκολα.
  • Έχουν χαμηλή πυκνότητα. Είναι μικρότερη, μάλιστα, του νερού με αποτέλεσμα να επιπλέουν σε αυτό.

Καθώς μεταβάλλεται βαθμιαία ο ατομικός αριθμός των αλκαλίων, μεταβάλλονται βαθμιαία και οι φυσικές ιδιότητες των στοιχείων της ομάδας των αλκαλίων.