ΘΕΜΑ
Πετροχημεία

Πετροχημεία

Body
Με τι ασχολείται ο κλάδος της Πετροχημείας και τα μέρη που απαρτίζουν ένα εργοστάσιο.

Τα προϊόντα διύλισης του πετρελαίου αποτελούν πρώτες ύλες για την παραγωγή πολλών υλικών που απαρτίζονται από οργανικές ενώσεις, όπως τα λιπαντικά, οι διαλύτες, το αιθένιο, τα πλαστικά, ακόμα και το χλώριο, η χλωρίνη, η αμμωνία και η σόδα.

Ο κλάδος της Χημείας που ασχολείται με την παραγωγή αυτών των προϊόντων ονομάζεται πετροχημεία και τα προϊόντα που μελετά πετροχημικά. Συνήθως δίπλα σε κάθε διυλιστήριο υπάρχει και ένα πετροχημικό εργοστάσιο.

Οι βασικές μονάδες ενός εργοστασίου φαίνονται παρακάτω.