ΘΕΜΑ
Απλοί κανόνες ονοματολογίας των βάσεων

Απλοί κανόνες ονοματολογίας των βάσεων

Body
Ο τρόπος ονομασίας των βάσεων και οι κανόνες που την καθορίζουν.

Ο γενικός μοριακός τύπος των βάσεων είναι Μ(ΟΗ)x όπου Μ είναι το μέταλλο, ΟΗ είναι το υδροξύλιο και x το φορτίο του μετάλλου χωρίς το πρόσημο του.

Τα ονόματα των βάσεων είναι της μορφής "Υδροξείδιο του Μετάλλου". Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα ονοματολογίας βάσεων:

Βάση Όνομα
NaOH Υδροξείδιο του νατρίου
ΚΟΗ Υδροξείδιο του καλίου
Ca(OH)2 Υδροξείδιο του ασβεστίου
Μg(OH)2 Υδροξείδιο του μαγνησίου

Τα φορτία των κυριότερων μετάλλων αποδίδονται στον παρακάτω πίνακα.

Μέταλλο Σύμβολο Κατιόν Φορτίο
Νάτριο Na Na+ +1
Κάλιο K K+ +1
Άργυρος Ag Ag+ +1
Χαλκός Cu Cu+, Cu+2 +1, +2
Ασβέστιο Ca Ca+2 +2
Μαγνήσιο Mg Mg+2 +2
Μαγγάνιο Mn Mn+2 +2
Βάριο Ba Ba+2 +2
Ψευδάργυρος Zn Zn+2 +2
Μόλυβδος Pb Pb+2 +2
Σίδηρος Fe Fe+2, Fe+3 +2, +3
Αργίλιο Al Al+3 +3