ΘΕΜΑ

Το πυρίτιο και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Body
Το πυρίτιο χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας ενώ βρίσκει εφαρμογή ακόμα και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Το πυρίτιο και κάποια άλλα στοιχεία όπως το Γερμάνιο και το Αρσενικό, ανήκει στην ομάδα των μεταλλοειδών, έχει δηλαδή κάποιες από τις ιδιότητες των μετάλλων και κάποιες άλλες όχι. Στον αμφίδρομο αυτό χαρακτήρα οφείλουν τα στοιχεία αυτής της ομάδας την ιδιότητα τους να είναι ημιαγωγοί. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν, επιτρέπουν την κίνηση των ηλεκτρόνιων και κατά συνέπεια τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος μόνο προς τη μία κατεύθυνση. 

Όταν χρησιμοποιηθούν κατάλληλες προσμίξεις στο πλέγμα των ημιαγωγών, δημιουργούνται περιοχές που έχουν είτε έλλειμμα είτε πλεόνασμα ηλεκτρονίων. Με την κατάλληλη εναλλαγή μεταξύ των δύο περιοχών δημιουργούνται τα τρανζίστορ, τα οποία έχουν δύο καταστάσεις λειτουργίας, μπορούν είτε να αφήνουν το ρεύμα να τους διαπερνά είτε όχι. Συνδυάζοντας το τρανζίστορ, με το δυαδικό σύστημα αρίθμησης, το οποίο χρησιμοποιεί τους αριθμούς 1 και 0 για την αναπαράσταση αριθμητικών δεδομένων, έχουμε τη βασική λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Όταν το ρεύμα περνά μέσα από το τρανζίστορ έχουμε 1 και όταν δεν περνά 0. Έτσι μέσω ενός συστήματος αντιστοίχησης χαρακτήρων με το δυαδικό σύστημα, μπορεί να γίνει η αποθήκευση των δεδομένων και εντολών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μέσα στους υπολογιστές υπάρχουν προγράμματα τα οποία μεταφράζουν τις εντολές από και προς το δυαδικό σύστημα, έτσι ώστε να μπορεί να τα αντιλαμβάνεται ο επεξεργαστής.  

Μικροτσίπ Επεξεργαστή Υπολογιστή
Μικροτσίπ Επεξεργαστή Υπολογιστή

Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο το πυρίτιο επικράτησε στην κατασκευή των ηλεκτρονικών είναι ότι καθώς η αφθονία του στη φύση είναι μεγάλη, το κόστος του είναι σχετικά μικρό. Ακόμα, θεωρείτε εύκολο στην εξόρυξη και τον καθαρισμό.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών καθώς και με την κατάλληλη χρήση προσμίξεων σχηματίζει πιο αποδοτικά υλικά. Τέλος, το διοξείδιο του πυριτίου λειτουργεί ως μονωτικό και βοηθά στον έλεγχο της κατεύθυνσης του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στον κεντρικό επεξεργαστή (CPU). Δεν είναι τυχαίο που η περιοχή στην οποία βρίσκονται όλες οι μεγάλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στην Αμερική, ονομάζεται Silicon Valley ή αλλιώς κοιλάδα του πυριτίου. 

Εξωτερική Αποψη στη Silicon Valley (γραφεία Google)
Εξωτερική Αποψη στη Silicon Valley (γραφεία Google)

Με την πάροδο του χρόνου τα τρανζίστορ μέσα στους υπολογιστές γίνονται όλο και μικρότερα, όμως το πυρίτιο έχει κάποια όρια στο πόσο μικρά πλέγματα μπορεί να συνθέσει. Συνεπώς, οι επιστήμονες αναζητούν υλικά τα οποία θα μπορούν να φτάσουν ακόμα πιο μικροσκοπικά μεγέθη. Ένα από αυτά είναι το γραφένιο, που αποτελείται από μονά φύλλα γραφίτη και φαίνεται να έχει πλήθος εφαρμογών.