Η ομάδα του CHEMNOESIS

Η ομάδα υλοποίησης του CHEMNOESIS  αποτελείται από

  • Καθηγητές και στελέχη του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ.,
  • Εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
  • Φοιτήτριες του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. στα πλαίσια της εκπόνησης της Πτυχιακής τους Εργασίας.

Τα μέλη της ομάδας, τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια, διεκπεραίωσαν τόσο τη Συγγραφή και Επιμέλεια του περιεχομένου, όσο και τη Σχεδίαση και Ανάπτυξη του ιστοχώρου.

Συγγραφή και Επιμέλεια Περιεχομένου

Παναγιώτης Γιαννακουδάκης, Καθηγητής τμήματος Χημείας Α.Π.Θ.

Επιμέλεια

Μιχάλης Σιγάλας, Καθηγητής τμήματος Χημείας Α.Π.Θ.

Συγγραφή
Επιμέλεια

Νικόλας Χαριστός, Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Χημείας Α.Π.Θ.

Συγγραφή

Κατερίνα Αδραμερινά, MSc Χημικός Α.Π.Θ., καθηγήτρια ΔΕ

Νίκος Μπεκιάρης, MSc Χημικός Α.Π.Θ., καθηγητής Δ.Ε.

Επιμέλεια

Κώστας Ναλμπάντης, MSc Χημικός Α.Π.Θ., καθηγητής Δ.Ε.

Επιμέλεια

Εύη Παρισοπούλου, PhD Χημικός Α.Π.Θ., καθηγήτρια Δ.Ε.

Επιμέλεια

Θεόκλεια Γκατζιανίδου, Χημικός Α.Π.Θ.

Συγγραφή

Θάλεια Κωνσταντινίδου, Χημικός Α.Π.Θ.

Συγγραφή

Σοφία Μανωλοπούλου, Χημικός Α.Π.Θ.

Συγγραφή

Δήμητρα Μουρατίδου, Χημικός Α.Π.Θ.

Συγγραφή

Μαρία Μούρνου, Χημικός Α.Π.Θ.

Συγγραφή
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοχώρου
Μιχάλης Σιγάλας, Καθηγητής τμήματος Χημείας Α.Π.Θ.
Επίβλεψη, Σύλληψη ιδέας, Σχεδιασμός περιεχομένου και πλοήγησης
Νικόλας Χαριστός, Επίκουρος καθηγητής τμήματος Χημείας Α.Π.Θ.
Front-end developer: HTML, CSS, Javascript, Graphic design, Theme design, Content authoring
Βασίλης Κουταλάς, PhD Xημικός Α.Π.Θ., καθηγητής Δ.Ε.
Back-end developer: Drupal development, Theme design, Content authoring
Βασίλης Μπιλμπίλης
Τεχνική υποστήριξη: Server administration