ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Ιδιότητες γυαλιού

Στην παρουσίαση αυτή θα γνωρίσουμε μερικές από τις ιδιότητες του γυαλιού, όπως την ευθραστότητά του και τη δυνατότητά του να αλλάζει σχήμα όταν θερμανθεί ισχυρά.